Zagospodarowanie turystyczne jezior Głęboczek, Stobno i Rudnica na terenie Gminy Tuchola

Inwestor: Gmina Tuchola
Termin wykonania: 04.2010r. – 10.2010r
2 992 102,55 złotych brutto
Tuchola:
– przebudowa istniejącego hangaru na sprzęt wodny oraz budowa drugiego hangaru z tarasem widokowym,
– wykonanie promenady – ciągu pieszo-rowerowego wokół jeziora,
– wykonanie placu zabaw wraz z ogrodzeniem,
– wykonanie plaży,
– wykonanie elementów małej architektury (ławek parkowych z koszem, altanek, kompletów wypoczynkowych),
– wykonanie zjeżdżalni wodnej trzytorowej,
– wykonanie pomostów widokowo-wędkarskich,
– wykonanie oświetlenia z niezbędną siecią zasilania oraz systemu monitoringu wizyjnego,
– wykonanie nowego, trzyczęściowego pomostu wypoczynkowego.
Stobno:
– budowa hangaru wraz z przyłączami,
– wyrównanie terenu plaży wraz z nawiezieniem piasku na brzeg jeziora,
– wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej z ogrodzeniem,
– wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego,
– montaż elementów małej architektury (altanek oraz kompletów wypoczynkowych).
Raciąż:
– przebudowa i rozbudowa istniejącego hangaru,
– wyrównanie terenu plaży, nawiezienie piasku na brzeg jeziora,
– budowa parkingu na 25 samochodów, drogi wewnętrznej oraz zjazdu z drogi powiatowej,
– regulację rowu melioracji szczegółowej, wykonanie kamiennej kaskady i oczka wodnego,
– wykonanie mostku nad rowem,
– wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej o nawierzchni piaskowej,
– wykonanie pola namiotowego,
– wykonanie oświetlenia oraz systemu monitoringu wizyjnego,
– zakup i montaż elementów małej architektury, (ławek parkowych z koszem, kompletów wypoczynkowych, altanek, miejsca na ognisko).

Tags: