RODO

Szanowni Państwo! W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (tzw. RODO) chcielibyśmy Państwa poinformować, iż:

administratorem Państwa danych osobowych są firmy: Firma Marbruk Sp. z o.o. Sp. k oraz Usługi Ogólnobudowlane Marbruk mgr Marcin Kwiatkowski.

 Zabiegamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.

Przy zawieraniu umowy, przyjmowaniu zamówienia i jego realizacji pozyskujemy Państwa dane osobowe. Są to m.in.:

 • nazwisko i imię;
 • nazwa firmy;
 • adres miejsca zamieszkania;
 • adres siedziby firmy;
 • numery PESEL lub NIP ;
 • numer kontaktowy oraz adres e-mail;
 • numer rachunku bankowego.

W/w dane są nam niezbędne do:

 • zawarcia i wykonania umowy / zamówienia (art. 6 ust. 1b RODO);
 • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1c RODO) (m.in. wystawianie i przechowywanie faktur);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów firm „Marbruk” Sp. z o.o. oraz Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” mgr Marcin Kwiatkowski(art. 6 ust. 1f RODO) (np. ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń, przygotowywanie propozycji ofert).

Dane osobowe przetwarzamy w czasie trwania umowy oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych lub wygaśnięcia roszczeń, o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.

Mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.

Zebrane dane osobowe pozwolą nam zaproponować Państwu najkorzystniejsze oferty i rozwiązania.

Państwa dane przekażemy odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę prawną:

 • organom państwowym (np. Prokuraturze, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony danych Osobowych);
 • firmom działającym na nasze zlecenie (np. usługi kurierskie, pocztowe).

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo do sprostowaniu danych – poprawianie danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
 • prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – usunięcie danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych,
 • prawo do ograniczania przetwarzania danych – ograniczenie przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania,
 • prawo dostępu do danych – uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania danych oraz ich kopii,
 • prawo do przenoszenia danych – uzyskanie swoich danych osobowych i przekazanie ich do innego administratora;
 • prawo do sprzeciwu – w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych;
 • prawo do wycofania zgody – w dowolnej chwili mogą Państwo wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili.

Mogą Państwo realizować swoje prawa, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:

 • osobiście pod adresem: Nieżywięć 335; 77-300 Człuchów
 • wysyłając e-mail na adres: biuro@marbruk.pl;
 • telefonicznie pod numerem: 502752495;
 • wysyłając na adres : ul. Długa 1; 89-606 Charzykowy.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.