PROJEKTY UNIJNE

Szanowni Państwo!

7.02.2023

Zakup pojazdu dostawczego wraz z kabiną do przewozu osób oraz zakup maszyny typu zagęszczarka jako droga do rozwoju firmy oraz obszaru działalności.


Cel operacji: Rozwój działalności firmy Marbruk poprzez zakup nowych środków trwałych oraz utworzenie nowych miejsc pracy.
Beneficjent: Usługi ogólnobudowlane „MARBRUK” Marcin Kwiatkowski

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 26-08-2020  Firma Marbruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa podpisała umowę w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy:  POIR.03.04.00-22-0069/20-00

Tytuł projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Firmy Marbruk Sp. z o.o. Sp.K poprze otrzymanie dotacji.

Opis projektu: w wyniku otrzymanego wsparcia w kwocie 127 128,00 zł została utrzymana płynność w działalności przedsiębiorstwa w regionach słabiej rozwiniętych. Środki zostały przeznaczone na kapitał obrotowy.   

Okres realizacji: 03.07.2020- 30.09.2020

 

_____________________________________________________________________________________________________

 

W dniu 03-07-2020  firma Usługi Ogólnobudowlane „Marbruk” Marcin Kwiatkowski podpisała umowę w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy:  POIR.03.04.00-22-0065/20-00

Tytuł projektu: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie lipiec- wrzesień dzięki dotacji.

Opis projektu: w wyniku otrzymanego wsparcia w kwocie 127 128,00 zł została utrzymana płynność w działalności przedsiębiorstwa w regionach słabiej rozwiniętych. Środki zostały przeznaczone na kapitał obrotowy.   

Okres realizacji: 03.07.2020- 30.09.2020