„Remont drogi krajowej nr 25 na odcinku Mąkowarsko – Buszkowo od km 116+100 do km 120+500” – roboty brukarskie

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
Termin wykonania: 05.2009r. – 08.2009r.
Brutto: 465 113,73 zł
– umocnienie skarp płytami ażurowymi (10 000m2)
– nawierzchnie z kostki kamiennej
– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
– ustawienie krawężników (1 200mb)

Tags: