Przebudowa drogi krajowej nr 22 od Urzędu Celnego do ODJ „Asnyka” w Chojnicach

ETAP I – ul. Sukienników
Inwestor: Miasto Chojnice
– branża konstrukcyjna
Termin wykonania: 09.2009r. – 12.09.2009r.
238 548,89 złotych brutto
– ściany oporowe, konstrukcja żelbetowa monolityczna
– schody terenowe, konstrukcja żelbetowa monolityczna
– izolacja fundamentów budynku starego szpitala
– montaż poręczy i balustrady

Tags: