„Przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i podniesienia atrakcyjności turystycznej (I etap)” – roboty brukarskie, oraz kanalizacja

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
Termin wykonania: 05.2010r. – 07.2010r.
Brutto: 1 035 586,20 zł
– nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (4 317m2)
– kanalizacja deszczowa grawitacyjna (590m)

Tags: