Kraina Czystych Jezior i Rzek – budowa ogólnodostępnej architektury turystycznej w gminach: Przechlewo, Człuchów, Debrzno, Koczała i Rzeczenica

Inwestor: Gmina Przechlewo oraz Gmina Rzeczenica

Termin wykonania: od 01-03-2011 do 22-12-2011

  • Roboty ziemne
  • Podbudowa
  • Nawierzchnie z mieszanki żwirowej, z kostki betonowej oraz z mieszanki

mineralno-bitumicznej

  • Elementy ulic
  • Mostek przez rzekę Brdę
  • Pomosty
  • Budynki
  • Infrastruktura techniczna
Tags: