Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Charzykowy – Chociński Młyn oraz znakowanie trasy Charzykowy – Babilon w ramach projektu „Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta”

Inwestor: Gmina Chojnice

Termin wykonania: od 01-09-2012 do 22-07-2013

  • Odwodnienie
  • Podbudowa
  • Nawierzchnia z kostki betonowej oraz mieszanki żwirowo-gliniastej
  • Budowa muru gabionowego
  • Budowa elementów małej architektury (wiaty wypoczynkowe, tablice informacyjne, stojaki rowerowe, kosze na śmieci)
  • Oznakowanie tras rowerowych
  • Budowa kładki rowerowej nad Strugą Jarcewską
  • Przebudowa linii elektrycznej
Tags: